Verbinding: waardevolle connecties tussen mensen

Verbindingen leggen, connecties maken – zodat mensen in contact met elkaar komen en kunnen genieten van wat de wereld te bieden heeft. Dat zie je terug in al onze producten en diensten. We maken telefoongesprekken mogelijk tussen een oma en haar kleinzoon in Amerika. We zorgen ervoor dat een e-mail in een oogwenk bij een klant belandt. We laten een Formule 1-fan live genieten van de inhaalacties van Max Verstappen.

Om die momenten mogelijk te maken, legt VodafoneZiggo concrete verbindingen. Via kabel, 4G, wifi, IoT – noem maar op. Al die verbindingen bij elkaar zijn van grote waarde voor de maatschappij. Want ze maken steden en dorpen slimmer, veiliger en socialer. Ze brengen mensen samen en zorgen voor meer wederzijds begrip tussen individuen en bevolkingsgroepen. We vinden het belangrijk dat iedereen de vruchten kan plukken van de mogelijkheden die digitale verbondenheid te bieden heeft. We willen een bijdrage leveren aan het digitale welzijn van alle Nederlanders. Door hen digitaal vaardig te maken en te leren hoe zij de balans bewaren tussen de online wereld en het 'echte' leven.

We willen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. We ondersteunen onder meer zwakkere groepen in de maatschappij, zodat ook zij de waarde van verbindingen ervaren. We hebben speciale programma's om digitale vaardigheden aan te leren, voor onder meer scholieren in achterstandswijken, mensen met een kleine beurs of ouderen die de digitale boot hebben gemist. Voor scholen ontwikkelden we lesprogramma's die de mindere kanten van het digitale leven belichten en kinderen leren digitaal in balans te blijven. Ze leren spelenderwijs hoe ze verstandig omgaan met social media, op tijd stoppen met gamen of nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden.

Dit jaar toonden we niet alleen de positieve effecten, maar ook de negatieve effecten van digitalisering. Mensen die achterblijven in de maatschappij, omdat ze niet genoeg digitale vaardigheden hebben. Mensen die de digitale balans kwijtraken. Met speciale programma's zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de digitale samenleving.

Marieke Dekker
Executive Director External Affairs

Feiten en cijfers

 • Kinderen digitaal vaardiger gemaakt[1]

  176370

 • Kinderen ExperienceDay

  2451

 • No Isolation Robots

  20

 • Samenwerking maatschappelijke organisaties

  10

 • Over deze indicator heeft KPMG assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt. Zie paragraaf 'over dit verslag'.