Waarde voor de klant, waarde voor ons bedrijf

De verbindingen die VodafoneZiggo legt, vertegenwoordigen twee soorten waarden. Aan de ene kant is dat de waarde voor ons bedrijf: de vaste en mobiele verbindingen vormen de basis van onze inkomsten. Onze klanten betalen voor onze communicatie- en mediadiensten, zoals telefoonabonnementen, Alles-in-1-pakketten en kabelaansluitingen. Hun bijdragen zorgden in 2018 voor een omzet van 3,9 miljard euro.

Aan de andere kant vertegenwoordigen onze diensten een maatschappelijke waarde. Die bestaat uit meerdere factoren, zoals het geluk dat een dienst oplevert, hoe milieuvriendelijk deze is, in welke mate hij bijdraagt aan een veilige leefomgeving of in hoeverre een dienst bedrijven helpt hun doelstellingen te halen.

We willen in ieder geval dat iedereen kan genieten van de voordelen van de digitale revolutie. Daarom denken we na over hoe we dingen beter kunnen doen en wat de impact van alle veranderingen is op geluk, productiviteit en milieu. We bekijken welke technologische oplossingen kunnen zorgen voor een betere verbinding tussen mensen over de hele wereld.

Slimme technologie voor een betere maatschappij

Een van de ontwikkelingen die een grote bijdrage leveren aan een veiliger en socialer maatschappij, is IoT. Dit netwerk van intelligente verbindingen tussen apparaten maakt bijvoorbeeld slimme vuilcontainers mogelijk, die een signaal geven aan de stadsreinigingsdienst wanneer ze vol zijn. Daardoor rijden er minder vuilniswagens en daalt de CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld is valdetectie. Senioren die slecht ter been zijn, dragen een polsbandje met een zendertje en een sensor die vaststelt wanneer zij ten val komen. Wanneer dat gebeurt, krijgt een verzorger of hulpdienst razendsnel een signaal door, zodat zij te hulp kunnen schieten.

In de toekomst worden verbindingen almaar intelligenter. Artificial Intelligence (AI) maakt apparaten zelflerend, waardoor zij zich op eigen houtje nóg sneller kunnen ontwikkelen. Het tempo waarin bedrijven nieuwe technologieën bedenken en introduceren, neemt ieder jaar toe. De waarde van verbindingen groeit met de dag.

Bondgenoten: robots voor kinderen met een langdurige ziekte

Via het project Bondgenoten helpen we kinderen met een langdurige ziekte contact houden met hun klasgenoten, familie en vriendjes. Dat gebeurt via een speciale robot. VodafoneZiggo levert de 4G-connectie en leent twintig van deze robots uit aan Nederlandse kinderen, zodat zij niet in een sociaal isolement belanden. Ze hoeven geen les te missen en kunnen zelfs virtueel buitenspelen.

De AV1-robot is bedacht door het Noorse bedrijf No Isolation. Stichting Kind en Ziekenhuis ziet erop toe dat de twintig robots goed worden verdeeld. Op deze manier maakt de Vodafone Foundation een 'Internet of Things'-oplossing bereikbaar voor een grotere groep kinderen.