Duurzaam ondernemen: de nieuwe norm

VodafoneZiggo wil aanjager zijn van de digitalisering in Nederland en daarmee zorgen voor een duurzamere samenleving. Dat betekent dat we niet alleen producten en diensten leveren die een positief effect hebben op het milieu, maar ook dat onze eigen organisatie duurzaam onderneemt.

Binnen ons milieuprogramma 'Duurzaam VodafoneZiggo' coördineren we alle milieu-initiatieven. Dit programma ontving het ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief milieubeleid. Hierin focussen we op drie doelen:

  • We willen jaarlijks 2% efficiënter omgaan met energie

  • We willen onze CO2-uitstoot substantieel reduceren

  • We willen meer circulair ondernemen

Efficiënter omgaan met energie

De capaciteit van ons mobiele en vaste netwerk groeit continu. Aangezien deze netwerken veel stroom nodig hebben, is het een uitdaging om ieder jaar 2% efficiënter met energie om te gaan. Toch lukt ons dat, door intelligente oplossingen te bedenken voor onze stroombehoefte. Bijvoorbeeld door datacenters zoveel mogelijk met vrije lucht te koelen in plaats van met airconditioning. Of door 's nachts het 3G-netwerk uit te schakelen in grote delen van het land. Als de vraag naar capaciteit toeneemt, schakelt het intelligente netwerk automatisch weer aan. Samen met onze netwerkpartner Ericsson zoeken we voortdurend naar innovatieve manieren om het energieverbruik terug te dringen.

De grootste winst voor het milieu is de keuze die we maakten om al onze elektriciteit te laten opwekken door windmolens, deels al in 2018 en vanaf 1 januari 2019 voor alle elektriciteit. Zeker als je bedenkt dat VodafoneZiggo evenveel energie verbruikt als een middelgrote Nederlandse stad, zoals Breda of Nijmegen.

CO2-uitstoot reduceren

Met verschillende maatregelen krimpt onze CO2-footprint nog verder. In de winter laten we de deuren van onze winkels niet meer openstaan en zetten we de warmtegordijnen uit – de luchtblazers die de kou buitenhouden en de warmte binnen. In plaats daarvan doen we gewoon de deuren dicht. In de grote steden gaan steeds meer van onze monteurs een elektrische bakfiets gebruiken in plaats van een bestelbus. En in het hele land reizen medewerkers voortaan volgens de regels van ons nieuwe mobiliteitsbeleid.

Een echt forse impact op de CO2-uitstoot kunnen we behalen als onze klanten massaal flexibel gaan werken. Dat zou zelfs enkele honderden kilotonnen aan CO2 kunnen schelen. Daarnaast kunnen we veel voordeel halen uit IoT-oplossingen, waarmee we het stadsleven 'smart' kunnen maken. 80% van alle IoT-connecties die wij leveren, hebben een CO2-besparend effect. Zoals een 'rijwijzer'-systeem voor buschauffeurs van vervoersbedrijf Connexxion. Zij krijgen dagelijks feedback op hun rijstijl en passen daarop hun rijgedrag aan. Dit bespaart het bedrijf duizenden liters diesel per jaar en zorgt dus ook voor een forse CO2-reductie. Maar ook geautomatiseerde transportsystemen en vlootmanagement-oplossingen op basis van IoT-technologie dragen bij aan minder CO2-uitstoot.

Circulair ondernemen

Producten langer gebruiken of een nieuw leven geven en grondstoffen recyclen. Dat is circulair ondernemen in een notendop. VodafoneZiggo wil bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. Hierbij ligt onze focus op de apparatuur die onze klanten gebruiken. Aan het einde van de levenscyclus van elk apparaat zamelen we dat in en gunnen we het een tweede kans.

Vaste netwerk

We stimuleren klanten om verouderde of niet-werkende hardware in te leveren. Zij krijgen van ons een doos, waarin ze de oude apparatuur kosteloos kunnen terugsturen. Gemiddeld retourneren zij 90% van de apparaten die wij eerder verstrekten. In 2018 kregen we 1,1 miljoen stuks terug – onder meer mediaboxen, modems, routers en wifi-boosters. De mediaboxen geven we een opknapbeurt en gebruiken we opnieuw, mits ze te herstellen zijn. We wissen de oude gegevens, vervangen onderdelen, zetten er nieuwe software op en onderwerpen ze aan een uitgebreide test.

Mobiele netwerk

Klanten die mobiele producten bij ons afnemen, kunnen deze altijd weer inleveren. Daarnaast bieden we een financiële stimulans om hun oude smartphones aan ons terug te verkopen. Zie vodafone.nl/next en vodafone.nl/inruildeals.

Organisatie

Binnen onze eigen organisatie recyclen we 100% van alle afgedankte apparatuur. Desktops, laptops, accu's, smartphones, tablets, toetsenborden, printers… niets gaat de vuilnisbak in. De apparaten gaan naar recyclebedrijven, waar ze de apparatuur gereedmaken voor hergebruik of voor duurzame verwerking tot andere producten en grondstoffen. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk papierloos. We verzenden onze documenten in de regel online, we lezen ze bij voorkeur op onze computerschermen of tablets. Daarnaast scheiden we zoveel mogelijk ons afval in.

Beleid en gedragsregels 2018

  • We maken afspraken met onze leveranciers over hun duurzame en ethische prestaties. Hiervoor ontwikkelden wij een inkoopcode.

  • Niet alleen onze leveranciers, maar ook wijzelf moeten ons houden aan duurzame en ethische codes. Daarom stelden wij in 2018 onze gedragscode op.