De digitale balans vinden

Digitale media leveren ons volop voordelen op. We hebben meer contact met andere mensen, we zijn altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ons werk wordt er makkelijker door. Toch schuilt er ook gevaar in de digitale overvloed. Dan schiet de balans door naar ongezond gedrag. Mensen appen bijvoorbeeld tot diep in de nacht of zijn continu bang dat ze iets missen ('fear of missing out').

Wij vinden dat we als digitale aanbieder een verantwoordelijkheid dragen voor de invloed die digitale media op het leven van onze klanten kunnen hebben. We willen bijdragen aan een leuk en gezond digitaal leven, dat in balans is met andere activiteiten. Dat doen we onder andere door programma's te ontwikkelen, waarmee we mensen helpen de digitale balans te bewaren. Zodat zij vaardig, veilig en bewust in de digitale wereld kunnen bewegen. We gaan geregeld met diverse stakeholders in gesprek om oplossingen te bedenken en veranderingen in gang te zetten.

We hebben privacy hoog in het vaandel staan en zetten ons in om de gegevens van onze klanten continu te beschermen en te waarborgen. Sinds 25 mei 2018 hebben zij meer mogelijkheden om hun persoonlijke gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Vanaf die datum geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die strengere regels stelt aan het verwerken en delen van persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Ons beleid voldoet aan deze regels en staat beschreven in ons privacystatement.

Onze klanten moeten erop kunnen rekenen dat wij vertrouwelijk omgaan met hun gegevens. Dat vinden wij van wezenlijk belang. Daarom maakt het beschermen van privacy structureel onderdeel uit van ons beleid en speelt het een belangrijke rol bij de keuzes die we maken. Onze klanten hebben zelf de controle over hun persoonlijke gegevens, die ze eenvoudig kunnen aanpassen of verwijderen.

Barbara Jongerden
Executive Director Legal & Regulatory

  • DigiDiner 'Balance the Future'

Vijftig ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en politici schoven op 3 juli 2018 aan voor het DigiDiner 'Balance the Future'. Daar bespraken zij de voordelen en nadelen van digitalisering en hoe we daarmee kunnen omgaan.

Ieder jaar vragen we de Raad van Kinderen om advies over een actueel onderwerp. Dit jaar wilden wij weten hoe VodafoneZiggo gezinnen kan helpen om samen de digitale wereld te ontdekken en ervaren.

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, zocht de publiciteit met zijn pleidooi voor meer digitale balans. "Het evenwicht lijkt zoek, we leggen die smartphone bijna nooit meer weg. Ik vind dat wij daar als telecom- en internetbedrijf een verantwoordelijkheid hebben."

  • Introductie van nieuwe privacywetgeving

In mei 2018 werd de nieuwe privacywetgeving van kracht. Het scholenprogramma Online Masters kreeg daarom een extra onderdeel over privacy, waarin we stilstaan bij de veranderingen in de wet en het belang van gegevensbescherming.

  • Digital Life Experience

In het Experience Center in ons nieuwe kantoor op Utrecht Centraal dagen we jongeren uit in gesprek te gaan over hun online leven. Hoe gaan zij online met elkaar om? Hoe ziet hun on- en offline balans eruit? Ook laten we ze kennismaken met programmeren.