Financiële resultaten

2018 was een goed financieel jaar, waarin we lieten zien dat de combinatie van Vodafone en Ziggo leidt tot succes. Hieronder lees je een samenvatting van onze financiële resultaten[1]

Klanten

 • 7,2 miljoen huishoudens zijn aangesloten op ons kabelnetwerk. Dat is 91,6% van alle huishoudens in Nederland, een groei van 0,8% ten opzichte van 2017.

 • VodafoneZiggo heeft 3,9 miljoen tv-aansluitingen, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar.

 • Het aantal klanten met een Ziggo Mediabox XL groeide met 110.000. Inmiddels gebruikt meer dan 40% van onze digitale tv-klanten de Ziggo Mediabox XL.

 • 300.000 nieuwe klanten downloaden en gebruikten de Ziggo GO-app. Eind 2018 had de app 1,5 miljoen actieve gebruikers.

 • Het aantal internetaansluitingen steeg met 1,5% naar 3,3 miljoen.

 • Het aantal mobiele aansluitingen steeg met 1,6% naar 5 miljoen.

 • Het aantal huishoudens dat producten afneemt van zowel Vodafone als Ziggo steeg met 20,9% (183.000). Dit gebeurde dankzij onze aantrekkelijke mobiele en vaste gecombineerde diensten, inclusief non-stop gratis extra's. In totaal kozen 1.059.000 huishoudens voor onze convergente diensten. Deze huishoudens hebben samen 1,5 miljoen actieve Vodafone SIM's. Dit betekent dat 32% van onze internetklanten en 50% van onze in aanmerking komende mobiele klanten convergente klanten zijn. Deze klanten zijn loyaler en tonen hierbij een hogere Net Promotor Score en een lager klantverloop in vergelijking met niet convergente klanten.

Omzet en OCF

Het was een jaar met een mooi slotakkoord. In een telecommarkt waar de omzet onder druk staat, slaagden wij erin om het laatste kwartaal weer klantgroei te realiseren. Dat leidt tot een licht dalende omzet in vergelijking met vorig jaar en een iets hoger OCF[2] (Operational Cash Flow)

 • De totale omzet bedroeg 3.895 miljoen euro, een daling van 2%. Door de druk op de mobiele markt en door de impact van de reguleringen in het eerste halfjaar ging de omzet omlaag, terwijl het aantal klanten juist steeg.

 • De omzet uit de consumentenmarkt daalde met 1% naar 2.883 miljoen euro, bestaande uit:

  • de omzet van het vaste netwerk van 1.998 miljoen euro (-1,5%), terwijl de gemiddelde omzet per gebruiker op 31 december steeg met 1% naar 47 euro

  • de omzet van het mobiele netwerk van 885 miljoen euro (+0,1%), terwijl de gemiddelde omzet per postpaidgebruiker op 31 december steeg met 5% naar 22 euro

 • De omzet uit de zakelijke markt daalde met 5,2% naar 962 miljoen, bestaande uit:

  • de omzet van het vaste netwerk van 431 miljoen euro (+6,9%), terwijl er 64.000 gebruikers in het midden- en kleinbedrijf bijkwamen in 2018

  • de omzet van het mobiele netwerk van 531 miljoen euro (-13,2%), terwijl de gemiddelde omzet per gebruiker op 31 december met 10% afnam naar 22 euro

 • OCF groeide met 0,5% naar 1.701 miljoen euro. Dit kwam onder meer door de stabiliserende omzet en de behaalde kostensynergieën.

 • We behaalden 50% van de beoogde 210 miljoen euro aan kostensynergieën.

 • Gedurende het jaar hebben we 701 miljoen euro uitgekeerd aan de aandeelhouders Vodafone Group en Liberty Global als afbetaling op lening, rente en dividend.

Investeringen

 • Onze investeringen in onder andere ons netwerk bedroegen 837 miljoen euro, 10 miljoen euro meer dan in 2017.

 • Deze investeringen maakten samen 21,5% uit van de omzet in 2018.

 • Onze uitgaven bedroegen 10 miljoen euro meer dan in het voorgaande jaar, voornamelijk als resultaat van:

  • een uitbreiding van de investeringen in onze vaste en mobiele netwerken – deze uitbreiding betrof zowel nieuwe infrastructuur als capaciteit

  • hogere uitgaven aan projecten voor de integratie van Vodafone en Ziggo

  • lagere kosten gerelateerd aan de installatie van settopboxen

Vreemd vermogen

 • De totale schuld aan derden exclusief leveranciersfinanciering en leaseverplichtingen, bedroeg 9,9 miljard euro op 31 december 2018.

 • Eind 2018 bedroegen de kosten voor ons vreemd vermogen 4,6%. De gemiddelde looptijd van onze schulden aan derden exclusief leveranciersfinanciering was 6,7 jaar.

 • Onze covenant netto leverage was 4,83 op 31 december 2018.

Verwachtingen voor 2019

 • Het komende jaar blijft de focus liggen op het verbeteren van de klantervaring. Dat doen we onder andere door een nieuw tv-platform te introduceren en door klanten kennis te laten maken met 5G.

 • We willen het commerciële en financiële momentum dat we hebben ingezet in 2018, doortrekken in 2019. We verwachten dat OCF zal groeien met 1 à 3%. Dit is mogelijk ondanks de relatief hoge kosten voor de overgang van analoge naar digitale tv, waarmee we ruimte vrijmaken voor de introductie in 2020 van Gigabit-snelheden op het kabelnet.

 • De hogere OCF moet er rekening houdend met de continue investeringen in onze netwerken voor zorgen dat we in 2019 een bedrag van 400 à 600 miljoen euro kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders.

 • 1 Om de financiële cijfers goed te kunnen vergelijken presenteren we alle financiële informatie voor de 2017 periode op een ‘pro forma’ basis (tenzij anders aangegeven) wat de impact van de nieuwe omzetverantwoording regels (‘New GAAP’, ASU 2014-09) weergeeft. Voor de volledige definitie van ‘New GAAP’ verwijzen we graag naar voetnoot één in het financiële persbericht welke op 27 februari, 2019,  is gepubliceerd.
 • 2 OCF (Operational Cash Flow) wordt door het management als maatstaf gebruikt om de operationele prestaties van ons bedrijf te evalueren. OCF is gedefinieerd als operationeel inkomen voor afschrijvingen, op aandelen gebaseerde betalingen, voorzieningen en voorzieningen die gerelateerd zijn aan significante juridische geschillen, bijzondere waardeverminderingen, herstructureringen en andere operationele items. Management is van mening dat OCF een betekenisvolle maatstaf is, omdat het inzicht geeft in onze continue operationele prestatie welke niet beïnvloed wordt door onze kapitaalstructuur. Voor de volledige definitie van OCF verwijzen we graag naar voetnoot twee in het financiële persbericht welke op 27 februari, 2019, is gepubliceerd