Juli

DigiDiner: bron van ideeën voor betere digitale balans

VodafoneZiggo streeft naar een goed evenwicht tussen het online en 'echte' leven. Daarom gaat CEO Jeroen Hoencamp in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven, media, maatschappelijke organisaties en universiteiten tijdens het DigiDiner in Amsterdam. Zij wisselen ideeën uit, die moeten bijdragen aan een betere digitale balans.