Warm welkom voor nieuwe medewerkers

In 2018 startten we met een 'onboarding'-programma voor nieuwe medewerkers. Hierin besteden we aandacht aan elementaire zaken als de strategie, waarden en onze producten en diensten, zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van onze organisatie.

Om de nieuwe collega's vanaf dag één vertrouwd te maken met de wereld van VodafoneZiggo, krijgen ze niet alleen uitleg over ons bedrijf, maar nodigen we ze ook uit op de TEC Campus in Amsterdam en het Experience Center in Utrecht.

We zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen door een buddysysteem, waarbij we hen koppelen aan een ervaren collega. Ze nemen deel aan een onboarding-dag voor alle nieuwe starters van die maand. En we begeleiden hun directe managers, zodat die precies weten wat er belangrijk is voor deze medewerkers in de eerste, vaak spannende, weken.

Discover Traineeship

Talent bepaalt het succes van VodafoneZiggo. Een van de programma's die we daarom al vele jaren aanbieden, is het Discover Traineeship. Het doel hiervan is om potentieel talent gedurende één jaar uitgebreid kennis te laten maken met ons bedrijf en medewerkers, waarbij wij ze uitdagen om snel te leren en groeien binnen een dynamisch bedrijf als het onze. In dit jaar werken ze aan drie verschillende projecten. Twee daarvan vinden plaats bij de business unit waar zij op een baan hebben gesolliciteerd en één bij een andere business unit. Op die manier ontdekken zij meerdere facetten van de organisatie en dagen we hen uit om uit hun comfortzone te stappen. Daarnaast nemen zij deel aan meerdere sessies met een trainer-coach om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Naast een projectmanager koppelen we hen aan een lijnmanager die hen ondersteunt in hun ontwikkeling door het jaar heen. In 2018 hadden we ruim 500 aanmeldingen, waarvan 26 mannen en vrouwen begonnen als Discover Trainees. Voordat wij een kandidaat aannemen, krijgt deze een uitgebreid assessment, waarin we kijken naar zowel de huidige ervaring en kennis als het groeipotentieel van de trainee. We selecteren de Discover Trainees immers, omdat we erin geloven dat zij de innovatieve talenten zijn, die de huidige organisatie en de toekomst van ons bedrijf kunnen vormgeven.

Dilemma: Flexibel werken versus agile werken

Snelheid en continue verbetering zijn twee voorwaarden waaraan bedrijven in onze sector moeten voldoen om succesvol te zijn. Klanten verwachten dat ze altijd en overal een goede verbinding hebben met het beste entertainmentaanbod, zowel vast als mobiel. Om aan die behoefte te voldoen, moeten we vlug en adequaat kunnen inspelen op de actualiteit. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Daarom introduceerden we in 2018 agile teams, die samen projecten runnen en zo vaak mogelijk fysiek samen zijn – naar ons idee essentieel om als team goede resultaten te behalen.

Dit lijkt te botsen met onze keuze voor flexibel werken. Binnen VodafoneZiggo werken de meeste afdelingen flexibel en hebben medewerkers de vrijheid om te werken op de plek en de tijd waar(op) zij het productiefst zijn. We sturen op individuele en teamresultaten en vinden het minder belangrijk hoe medewerkers deze resultaten bereiken. Een groot deel van onze medewerkers is al jaren gewend aan flexibel werken. De bezettingsgraad van onze kantoren hebben we aan de hand hiervan berekend. Volgens het CBS laat 95% van de grote bedrijven in Nederland hun mensen al flexibel werken. Dat werkt ook in ons voordeel, aangezien een groot deel van onze omzet op de zakelijke markt is gerelateerd aan flexibel werken, omdat communicatiediensten aan de basis hiervan liggen. Het eerdergenoemde onderzoek van EY laat bovendien zien dat flexibel werken grote economische, milieu- en sociale voordelen oplevert.

Het dilemma bestaat dus aan de ene kant uit de noodzaak om meer fysiek samen te werken en aan de andere kant uit de voordelen die flexibel werken ons biedt. In de praktijk betekent dit dat we duidelijke afspraken moeten maken binnen teams en tussen teams over wat we binnen VodafoneZiggo 'Connected Working' noemen. Onze people leaders zijn hiervoor de sleutel. Zij bepalen welke teams en mensen flexibel kunnen werken. Ook hebben we een aantal organisatiebrede afspraken gemaakt. Medewerkers hebben bijvoorbeeld geen vaste thuiswerkdag, maar zij hebben wel de mogelijkheid om later of eerder te beginnen. Voor veel mensen is het nog wennen en is het nog moeilijk de balans te vinden tussen flexibel en agile werken. In 2019 gaan we door met het ontwikkelen van de VodafoneZiggo-manier van werken: Connected Working, even uniek als onze cultuur en onderneming.