December

Online Masters maakt 176.370 kinderen 'digitaal slimmer' [1]

Het lesprogramma Online Masters leert jongeren wat de mogelijkheden en valkuilen zijn van de digitale wereld. In 2018 bereiken we 176.370 kinderen en jongeren met ons online lessenpakket[1] – een mijlpaal.

  • 1 Over deze indicator heeft KPMG assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt. Zie paragraaf 'over dit verslag'.