Prestaties duurzaamheid

CO2 footprint VodafoneZiggo[1]

 

2018

2017

Scope

Onderdeel

CO2-emissie in ton

CO2-emissie in ton

Scope 1

Kantoren

637

1.048

 

Winkels

872

1.330

 

Netwerk

1.183

1.043

 

Mobiliteit (eigen wagenpark)

9.799

10.036

 

Koudemiddelen

47

84

Totaal scope 1

 

12.538

13.540

Scope 2

Kantoren (inkoop warmte)

274

295

 

Retail

0

0

 

Mobiliteit (woon-werkverkeer)

0

0

 

Netwerk

0

0

Totaal scope 2

 

274

295

Scope 3

Zakelijke vluchten

394

583

 

Zakelijke mobiliteit privé vervoer

154

158

 

Zakelijke mobiliteit openbaar vervoer

1.899

1.942

 

Woon-werkverkeer

9.913

10.724

 

Verzending apparaten

850

502

Totaal scope 3

 

13.210

13.908

Totaal scope 1 & 2

 

12.812

13.835

Totaal scope 1, 2 & 3

 

26.022

27.743

  • 1 Over deze indicator heeft KPMG assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt. Zie paragraaf 'over dit verslag'.