Stakeholderdialogen en materiële onderwerpen

Hoe wij waarde creëren

Als VodafoneZiggo willen wij waarde creëren voor onze 'stakeholders': onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we een scala aan mensen en middelen in. Zij vormen samen de input voor onze organisatie. Hiermee kunnen we onder meer onze klanten helpen, producten en diensten ontwikkelen en onderhoud plegen aan onze netwerken. Alles wat de organisatie maakt en in gang zet, noemen we de output. Deze vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor elke stakeholder. Als bedrijf staan wij midden in de maatschappij. Wij hebben invloed op de maatschappij en de maatschappij op ons. Deze externe invloeden hebben effect op alle onderdelen van ons waardecreatiemodel.

Onze stakeholders

VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk tussen individuen, organisaties, overheden, bedrijven en verschillende bevolkingsgroepen – iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving. We dienen hiermee een groot maatschappelijk belang en we zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen. Daardoor voelen we ons als geen ander verbonden met de maatschappij.

Vertegenwoordigers van de samenleving

We gaan in gesprek met verschillende stakeholders om te weten wat er speelt in de wereld om ons heen en welke rol zij daarin zien voor VodafoneZiggo. Met die kennis proberen wij onze strategie en keuzes zo goed mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen en waarden.

VodafoneZiggo onderscheidt drie groepen stakeholders, die samen een brede doorsnede van de samenleving vormen:

 1. algemeen publiek (klanten en niet-klanten)

 2. medewerkers

 3. professionele stakeholders

Deze laatste groep hebben we onderverdeeld in:

 • politiek

 • ministeries en regelgevers

 • industrie

 • influencers en experts

 • maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke thema's

Door onze stakeholderdialogen winnen wij voortdurend informatie in van deze belanghebbenden. De afdeling External Affairs verzamelt alle gegevens en rapporteert met regelmaat aan de directie, die bepaalt welke acties we ondernemen.

Aan de hand van enquêtes en persoonlijke interviews stelden we de drie stakeholdergroepen vragen over onder meer een aantal belangrijke maatschappelijke onderwerpen. We vroegen ze hoe belangrijk zij deze vinden voor onze reputatie en hoe zij onze prestatie op deze onderwerpen beoordelen.

 1. Aantrekkelijk werkgeverschap
  Zet zich in om een verantwoordelijke en aantrekkelijke werkgever te zijn.

 2. Cybersecurity
  Houdt zich aan de wet, heeft controle over de eigen systemen en processen, waarborgt de beveiliging van klantgegevens.

 3. Digitale deelname
  Zet zich in om zoveel mogelijk mensen (inclusief achtergestelde digitale groepen) op basis van gelijkwaardigheid te laten deelnemen aan de digitale samenleving.

 4. Financial performance
  Is financieel gezond, presteert volgens doelstellingen en is gericht op groei.

 5. Impact op de maatschappij
  Is zich bewust van de maatschappelijke rol, is maatschappelijk betrokken en handelt verantwoord met het oog op een betere wereld.

 6. Impact op het milieu
  Is zich bewust van de impact op het milieu, voelt zich verantwoordelijk en zet zich in voor een schone wereld.

 7. Investeert in de toekomst
  Investeert in (technologische) ontwikkelingen die de organisatie en de klanten voorbereiden op de toekomst.

 8. Netwerkcontinuïteit
  Heeft een betrouwbaar netwerk en goede netwerkkwaliteit (netwerkdekking en-bereik en snelheid van vast en/of mobiel internet, weinig storingen).

 9. Open voor verandering
  Is innovatief, flexibel en proactief bij veranderende omstandigheden en staat open voor het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve diensten, services, producten en content.

 10. Privacy
  Waarborgt de privacy van klanten en gebruikers en gaat op een verantwoordelijke manier om met persoonlijke klantgegevens (en het op de juiste manier inzetten van big data).

 11. Professionele organisatie
  Is een geloofwaardige, professionele organisatie, waar je op kunt vertrouwen.

 12. Service en communicatie
  Zet de klant centraal bij het verlenen van service en in de onderlinge communicatie, zowel een-op-een als in de media.

 13. Unieke entertainment
  Biedt unieke en kwalitatief hoogwaardige content aan (zenderpakketten).

 14. Visie en leiderschap
  Heeft een duidelijke visie en is toonaangevend in het publieke debat over telecomtrends en -issues en handelt naar de eigen visie.

 15. Waar voor je geld
  Levert diensten en service tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.