Het mobiele netwerk van morgen

De eisen die het digitale leven aan onze netwerken stelt, groeien met de dag. We streamen massaal muziek via Spotify, uploaden talloze foto's op Instagram en kijken tv in HD-kwaliteit via Ziggo. De hoeveelheid data die we versturen via kabel, wifi en de ether, is gigantisch. Dat groeit de komende jaren exponentieel. VodafoneZiggo zorgt ervoor dat die netwerken aan de groeiende behoefte voldoen. Zodat we al die data kunnen verbruiken, op een veilige manier, razendsnel en met een minimum aan storingen.

4G vervangt 3G

De oude manieren om data te versturen tussen mobiele apparaten, zoals 3G, verouderen snel. De frequentieruimte die zij nu innemen, benutten we liever voor snellere technieken die meer data kunnen versturen en betrouwbaarder zijn. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar 4G en straks ook naar 5G, stoppen we daarom op 1 januari 2020 met het aanbieden van 3G. We attenderen onze klanten hierop via verschillende kanalen. Intussen is 4G onderdeel van alle nieuwe abonnementen en zijn de toestellen die we aanbieden stuk voor stuk geschikt voor 4G.

5G komt eraan

Intussen lonkt de toekomst van mobiel dataverkeer: 5G. Deze opvolger van 4G belooft tientallen keren sneller te zijn dan zijn voorganger, kan veel grotere hoeveelheden data aan en is veel stabieler dan 4G. En dankzij de extreem korte reactietijden is de nieuwe 5G-netwerkstandaard bij uitstek geschikt voor 'kritieke' communicatie – mobiele communicatie die het altijd moet doen, bijvoorbeeld voor ambulancediensten, zelfrijdende auto's of drones. 5G is zeer geschikt als netwerk voor Internet of Things (IoT), bijvoorbeeld vanwege de goede dekking op moeilijk bereikbare plaatsen – denk aan meters die gasleidingen controleren of apparatuur in een ondergrondse parkeergarage. Bovendien verbruikt 5G-apparatuur veel minder energie dan 4G.

Voordat Nederland kan genieten van 5G, moeten we nog een hoop werk verzetten. We zijn de nieuwe 5G-technologie uitgebreid aan het testen, onder meer in het onderzoeksprogramma 5Groningen, waar bedrijven, non-profitorganisaties en experts samen 5G-toepassingen uitproberen. Daarnaast moeten we onze kabels en zendmasten aanpassen aan de nieuwe netwerkstandaard.

Om een volwaardig 5G-netwerk te realiseren, is de frequentieband van 3,5 gigahertz nodig. De Nederlandse overheid heeft te kennen gegeven dat zij de frequentie gaat vrijmaken voor 5G. Om deze frequentieband voor 5G te kunnen gebruiken, moet de overheid eerst een satellietontvangststation verplaatsen naar het buitenland. Deze is nu in gebruik bij de nationale inlichtingendiensten. In de loop van 2019 wordt hierover meer bekend.

Vergunningen voor mobiele frequenties

In Nederland verleent het Agentschap Telecom (AT) de vergunningen voor het gebruik van de frequenties voor mobiele communicatie. Een vergunning geldt voor een verzameling frequenties en is geldig voor een vaste periode tegen een aantal voorwaarden, zoals een verplicht dekkingsgebied. Vergunninghouders betalen een eenmalig bedrag voor de frequenties en een jaarlijkse bijdrage aan het AT, afhankelijk van het aantal blokken van frequenties dat zij op hun naam hebben staan. Partijen die een vergunning willen bemachtigen, kunnen zich inschrijven voor de veilingen die het AT hiervoor organiseert. 

Op 31 december 2018 had VodafoneZiggo ongeveer 32% in handen van het totale aantal licenties voor het mobiele spectrum in Nederland. We beschikken over vergunningen voor de frequenties van 800, 900, 1800, 2100 en 2600 megahertz, die we gebruiken voor onze 2G-, 3G- en 4G-netwerken. Deze vergunningen lopen af in 2030, met uitzondering van de 3G-licentie voor de 2100 megahertz-frequentie – die verloopt al in 2020. De Nederlandse overheid is van plan deze frequentie begin 2020 opnieuw te veilen, net als de vergunningen voor 700 en 1400 megahertz.

'5G gaat mobiliteit in Nederland aanzienlijk veranderen' 

Testen van nieuwe technologieën

We doen ook proeven met andere mobiele technologieën. Zoals 'edge computing', waarbij we data zo dicht mogelijk bij de klant opslaan en verwerken. Hierdoor ervaart deze een hogere datasnelheid. Verder testen we zogenoemde 'beamforming' antennes. Deze bundelen het signaal – dat zich normaal gesproken in alle richtingen verspreidt – in de richting van een ontvanger zoals een laptop of smartphone. Die ontvangt hierdoor een sterker signaal.