Digitaal vaardig in de online wereld

VodafoneZiggo wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de digitale wereld. Dat stimuleren we door actief aan de slag te gaan met uiteenlopende doelgroepen als kinderen, leerkrachten, gezinnen en ouderen. Voor hen ontwikkelen we speciale programma's die hen digitaal wijzer maken. Zodat ze beter kunnen omgaan met digitale apparaten, software en processen en daar hun voordeel mee doen. Tegenwoordig gebeurt immers steeds meer digitaal: een paspoort aanvragen, een route plannen, solliciteren op een leuke vacature – je kunt het zo gek niet bedenken. Lees in onze white paper 'Digitaal leven' hoe wij de digitale maatschappij voor iedereen toegankelijk willen maken.

Future Society NL: gids naar de toekomst

Voor sommige mensen gaan alle veranderingen te snel, anderen kunnen ze maar nét bijbenen. Eigenlijk hebben veel mensen behoefte aan iemand die hen begeleidt in de digitale wereld, die uitlegt wat er gebeurt en hen geruststelt. Daarom hebben VodafoneZiggo en adviesbureau DFFRNT Media in 2018 Future Society NL opgericht. Dit onafhankelijke platform van 101 Nederlandse experts schetst toekomstscenario's, die het deelt met het grote publiek. Op die manier wil Future Society NL een gids zijn voor Nederland. De deelnemende wetenschappers, ondernemers, politici, kunstenaars en ethici proberen samen antwoorden te vinden op belangrijke vragen over de rol van technologie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de invloed van algoritmes op onze keuzes, de rol van stemgestuurde programma's in het dagelijks leven en de effecten van zelfrijdende auto's op onze mobiliteit.

http://www.futuresociety.nl

In 2018 waren er verschillende programma's en activiteiten waarmee VodafoneZiggo mensen digitaal vaardiger maakte.

  • Online Masters:Online Masters is een online lesprogramma dat kinderen bewustmaakt van hun gedrag in de digitale samenleving en ze leert hoe ze verantwoord omgaan met de online mogelijkheden. In 2018 hebben 176.370 kinderen een Online Masters les gevolgd[1].

  • Future Ready op school: Het programma Future Ready versterkt de digitale vaardigheden van leerlingen en leerkrachten van scholen in achterstandswijken.

  • Experience Days: Tijdens een Experience Day gaan kinderen aan de slag met technologie en nemen ze een kijkje achter de schermen van VodafoneZiggo.

  • Girls Day: Op 12 april 2018 vond een speciale Experience Day plaats voor meisjes, tijdens de landelijke 'Girls Day'.

  • Expositie in NEMO: Het 'Museum van de Beroepenrevolutie' in het Amsterdamse NEMO laat zien hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn voor de toekomst van de huidige generatie schoolkinderen. VodafoneZiggo organiseerde deze expositie.

  • Curriculum.nu: VodafoneZiggo adviseert het ontwikkelteam 'digitale geletterdheid' voor het nieuwe curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

  • Welkom Online: Welkom Online is een programma voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest. Studenten, kinderen of andere mensen uit hun omgeving helpen hen hun weg te vinden in de digitale wereld.

  • 1 Over deze indicator heeft KPMG assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt. Zie paragraaf 'over dit verslag'.