Ontwikkelen van managers en medewerkers

Om onze strategie te laten slagen en onze doelen te behalen, moeten die verankerd liggen in de organisatie. We willen dat elke medewerker zich betrokken voelt bij de keuzes die we maken en bij de waarden waar we voor staan. Daarom besteedden we in 2018 veel aandacht aan organisatieontwikkeling, zodat alle collega's zich met elkaar en met de organisatie verbonden voelen.

'People leaders' essentieel voor realiseren strategie

Managers heten bij ons 'people leaders', omdat de mens centraal staat in hun handelen. Zij halen het beste uit hun team door richting te geven aan de diversiteit in talenten, persoonlijkheden en ervaring en door het ontwikkelen van hun medewerkers. Alle 575 people leaders van VodafoneZiggo volgden in de periode van september tot en met november 2018 de VodafoneZiggo Leadership Journey. Binnen dit programma leren zij vaardigheden aan, die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie – in het bijzonder:

  • het leiden van (onderdelen van) de organisatie

  • het inspireren van medewerkers

  • het leveren van resultaat

Wij leren de people leaders ook hoe zij de gewenste cultuur binnen ons bedrijf op een effectieve manier stimuleren. Daarnaast willen wij leiders in de hele organisatie met elkaar verbinden in de VodafoneZiggo Leadership Community, waarin zij elkaar inspireren, ideeën uitwisselen en ondersteunen. In 2019 gaan we hiermee door en lanceren we de Leadership Game, een applicatie voor de smartphone, waarmee zij de 'people management'-vaardigheden kunnen oefenen die horen bij people leaders. In 2019 stellen we de Management Skills Suite beschikbaar via onze online leeromgeving. Deze stelt people leaders ook in de toekomst in staat om zich op het gebied van people management verder te ontwikkelen.

Experience Center: interactief en inspirerend

Het Experience Center bevindt zich op de tweede verdieping van het nieuwe Central Office. Het is een plek waar we onze klanten, stakeholders, nieuwe collega's en potentiële collega's laten ervaren waar we voor staan en wat de achtergronden en doelen zijn van ons bedrijf. In een open omgeving van 600 vierkante meter bieden we volop interactieve en inspirerende verhalen. We creëren een ervaring die echt bijblijft, onder meer met sessies voor klanten, die ervaren wie wij zijn en wat wij doen, en voor scholieren die we meenemen in de digitale wereld met het schoolprogramma 'Digital Life'.

Ontwikkelplan voor people leaders en team

De people leaders maken een persoonlijk ontwikkelplan en een plan om de mensen in hun team mee te nemen in de veranderingen die de organisatie doormaakt. Zij leren technieken om beter feedback te geven en te ontvangen en methodes om beter te reflecteren op het eigen functioneren en dat van de medewerkers.

Reboarding

Een ander onderdeel van de organisatieontwikkeling die de integratie en cultuur van VodafoneZiggo bevordert, is 'reboarding'. Alle medewerkers van het nieuwe Central Office namen in 2018 deel aan reboarding-bijeenkomsten in ons Utrechtse Experience Center. Sessies van drie uur zorgden voor een verdieping van hun kennis over onze producten, diensten, visie, missie, strategie, waarden en klantbeleving. De sessie werden geleid door een lid van het senior management, geassisteerd door een van de cultuurambassadeurs van het Central Office. De feedback op de reboarding-sessies was zó positief dat we overwegen om deze aan alle medewerkers aan te bieden.