De digitale werkplek mogelijk maken

De verbindingen die VodafoneZiggo legt, zorgen óók voor een revolutie op de werkplek. Het is al lang niet meer nodig om altijd op kantoor te zijn. Je leest je e-mails in de trein, je belt een klant vanuit de auto of je werkt met collega's op verschillende locaties in hetzelfde, online gedeelde document. Slimme ICT-oplossingen maken het allemaal mogelijk.

Deze nieuwe manier van werken levert talloze voordelen op. Mensen zijn bijvoorbeeld productiever als ze thuiswerken en ze hoeven minder vaak op pad, wat goed is voor het milieu. Maar wat is nou precies de impact hiervan? Er bestaan al wel onderzoeken naar werken op afstand, maar deze belichten vaak maar één kant. Wij wilden een helder verhaal. Voor onszelf. En voor onze klanten. Daarom schakelden wij adviesbureau EY in.

Zij onderzochten de effecten van flexibel werken en ontwikkelden een rekenmodel, waarmee onze klanten zelf de winst van flexibel werken kunnen berekenen.

Onderzoek naar flexwerken

Uit het onderzoek van EY komt een aantal bevindingen naar voren, dat de positieve effecten op werknemers, werkgevers én de samenleving als geheel onderschrijft.

Sociale impact voor de werknemer

Het grote voordeel voor werknemers is de tijdwinst die zij boeken. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen of vaker gaan sporten. Flexwerken is vooral geschikt voor de kenniswerker, die op elk moment en op elke plaats een groot deel van zijn werk kan uitvoeren.

Positief saldo voor de werkgever

Werken op afstand zorgt voor lagere reis- en kantoorkosten, vermindert het aantal verkeersincidenten en levert een hogere arbeidsproductiviteit op. De stijging van de arbeidsproductiviteit is veel groter dan de kosten die nodig zijn om flexibel werken mogelijk te maken. Werken op een andere locatie dan de vaste werkplek blijkt bovendien bevorderlijk voor sommige activiteiten, zoals creatieve processen.

Goed voor de samenleving

Als minder mensen met de auto naar het werk gaan, ontstaan er minder files en daalt het aantal verkeersongelukken. Met minder auto's op de weg loopt ook de uitstoot van CO₂ en fijnstof terug.

Potentiële opbrengst: 5 miljard euro

Lang niet iedereen maakt al gebruik van de mogelijkheid om flexibel te werken, terwijl een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking wél een baan heeft, die hiervoor geschikt is. Als deze mensen ook gaan flexwerken, levert dat maar liefst 5 miljard euro per jaar op en daalt de uitstoot van CO2 met zo'n 370 kiloton.

Rekenmodel voor werken op afstand

Het rekenmodel dat EY voor onze klanten ontwikkelde, brengt alle aspecten van flexibel werken tot uitdrukking – wetenschappelijk onderbouwd en uitgedrukt in euro's. Bedrijven kunnen hiermee een goede inschatting maken van de voordelen van flexwerken voor hun medewerkers, de organisatie en de maatschappij. De uitkomsten van het rekenmodel helpen hen een weloverwogen besluit te nemen over het inpassen van flexwerken in hun organisatie. Zie de minireportage die Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck maakte over flexibel werken. 

VodafoneZiggo helpt ondernemers om succesvol te zijn in de digitale wereld, bijvoorbeeld door Internet of Things-oplossingen aan te bieden, flexibel werken mogelijk te maken en vaste en mobiele diensten in één pakket aan te bieden. Op die manier kunnen zij voorop blijven lopen in deze tijd van toenemende digitalisering. Ondernemers waarderen dat: zakelijk Nederland kiest steeds vaker voor de combinatie van Vodafone en Ziggo.

John van Vianen
Executive Director Zakelijke markt